Poetry Fotogenic Team

uusin no smooth_edited_edited.jpg

Poetry Fotogenic Team: Telkki-Kova & Helle-Kotka

                         Kuva: Sanna Telkki-Kova

PoetryFotogenic Team tutkii ja luo taidetta intohimoisesti runouden, valokuvauksen ja videoinnin välityksellä. Tämä toteutuu erilaisten yhteistyömuotojen kautta valokuvaaja ja videotaiteilija Sanna Telkki-Kovan ja runoilija O. Riikamaria Helle-Kotkan toteuttaessa yhteisiä visioita ihmisyydestä ja maailmasta ympärillämme.

Taiteilijat toimivat kaikkien taidelaitosten ulkopuolelta itseoppineina taiteentekijöinä. He työskentelevät intuitiolla ja ohjaavat teoksensa yhdessä. Helle-Kotka ja Telkki-Kova tekevät mielellään uusia, kokeilevia hyppyjä taiteessa. Heidän varsinainen työnsä on lasten ja nuorten parissa opetustehtävissä, sillä he ovat kasvatustieteilijöitä.  

The PoetryFotogenic Team explores and creates art in passion through poetry, photography and video. This is accomplished through various forms of collaboration between photographer and video artist Sanna Telkki-Kova and poet Riikamaria Helle-Kotka in the shared visions of humanity and the world around us.

PoetryFotogenic Team members are self-taught artists outside all art departments. They work with intuition and direct their work together. Helle-Kotka and Telkki-Kova love to make new, experimental jumps in art. Their main job is teaching children and adolescents because they are educators.

Runokinosta löydät eri taiteilijoiden videoita

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon